Sinyalizasyon

Kavşaklardaki trafik akımlarının güvenli bir şekilde hareketlerinin sağlanması amacıyla kurulan sinyalizasyon sistemi kavşak kollarındaki trafik hacimlerine uygun ve orantılı olmalıdır.
Bir çok yerde karşımıza çıkan şekliyle kavşaklardaki sinyalizasyon sistemleri çoğunlukla sabit zamanlı yada günün belirli saatlerinde sabit zamanlı olmaktadır.
Trafik dinamik bir hareket olduğundan her periyotta aynı miktar ve oranda trafik akımının gelmesi beklenemez.

Bu nedenle de çoğu kez kavşaklarda gereksiz yere beklemeler, yada bazı kollarda kuyruklanmalar olmaktadır.
Burada yapılması gereken kavşak optimizasyonun sürekli güncellenmesi ve akımın değişken olduğu kesimlerde maliyeti oldukça ucuz olan algılayıcı sensörlerin konması gerekmektedir.
Bu sensörler vasıtası ile trafık akımlarının zaman zaman olmadığı yan kollara her periyotta sürekli yeşil yanıp, ana yol kesilmeyecektir. Dolayısı ile akım olduğu zaman, yan yola yeşil yanacak, değer tüm zamanlarda ana akım yeşil görecektir. Geometrik dizaynını projelendirdiğimiz kavşaklarda sabit zamanlı ve/veya algılayıcılı olarak kavşak tiplerini belirtip sinyalizasyon projelerini buna göre şekillendirmekteyiz.
Bir diğer önemli hususda sinyalize edilmiş kavşaklarda fazlara verilen süre arttıkça devre süresi de artmaktadır. Dolayısı ile her faz için verilen süre diğer kollarda beklemeler, kuyruklanmalar ve gecikmeleri artıracaktır.
Bu nedenle tüm kollarda doygun akım bile varsa toplam devre süresi 110 saniyeyi geçmemelidir.
Yaptığımız optimizasyonlarda amaç, fazın ve devre süresinin düşürülmesidir.
Böylelikle gereksiz beklemeler olmyacağı gibi kuyruklanmalar ve yakıt sarfiyatı da en alt seviyeye inecektir.