Ulaşım Ana Planı

Bir kentin mevcut ve geleceğinin planlarına bağlı olarak ulaşımın planlanması gerekir.Bu amaçla konut, sanayi, liman, hava alanı, hal, balık hali, raylı sistemler, hastane alanları, üniversite alanları, ticari alanlar v.b. büyük trafik yükü çeken alanların ulaşım ve trafik yüklerinin geleceğe göre planlanıp projelendirilmelidir.

Geleceğe göre öngörülen projelendirme de kısıtlar ve darboğazlara göre ulaşım aksları kapasite analizlerine göre yapıldığı taktirde problem olmıyacaktır

Ulkemizde yapılan Ulaşım Ana Planlarında çözüm olarak maalesef sadece bir raylı sistem aksı öngörülerek işin içinden çıkılmaya çalışılmaktadır.

Yerel yönetim kadrolarında da bu konuda yeterli teknik bilgiye sahip personel ve yönetici olmadığından, yapılan Ulaşım Ana Planları sadece bir aksta raylı sistem öngörüsü ve bir iki kavşak projesinden öteye gitmemektedir.

Bu nedenle yapılması gereken Ulaşım Ana Planı kentin geleceğine göre şekillenen ancak tüm ulaşım türlerinin entegrasyonu ve tüm taleplere hitap edecek şekilde olmalıdır.

Kentin nihai durumuna göre yapıldığı taktirde kentte hiçbir şekilde Ulaşım ve Trafik problemi olmayacaktır.