Trafik Düzenleme Projeleri

Kent içerisinde mevcut trafik düzeni, çoğunlukla eski tarihi yerleşimlerden gelen kent alanları olmasından dolayı daha çok tek çarşı merkezli ve ağırlıklı olarak yayaya hitap eden bir yapıdadır.

Ancak gelişen zaman süreciyle birlikte aracların kent içerisindeki sayısı ve hareketliliği gelişen ekonomiyle bağlantılı olarak artmıştır.

Bu nedenle tüm kentlerimizde eski yapıdan dolayı cadde genişliklerimiz yeterli trafiği akıtacak şekilde planlanmamış, rast gele ve çoğunlukla serbest bırakılmıştır.

Daha sonra yapılan düzenlemelerde çoğunlukla ‘’Trafik Hacim Ölçümleri’’ yapılmadan gelişi güzel yön uygulamaları yani ‘’Trafik Sirkülasyonları’’ yapılmıştır.
Bu nedenle öncelikle kent içerisindeki çarşı merkezleri ile konut, sanayi, hastane, okul,ticari alanlar v.b. alanların araç ve yolculuk taleplerinin etüd edilmesi gerekmektedir. Bu etüdlerle hazılanan hacım/kapasite analizleri sonucunda bölge trafik yükleri hesaplanarak gerekli ‘’Trafik Düzenleme Projeleri ‘’yapılmaktadır.

18 Mart Caddesi Geometrik Düzenleme Model

18 Mart Caddesi Model

Cumhuriyet Caddesi Geometrik Düzenleme