Yol – Şerit Disiplin Projeleri

Kentlerimizde eski yerleşim alanları ile birlikte yeni yapılan bir çok yeni bölgede de yolun taşıma kapasitesi ve yola verılecek trafik yükleri hesaplanmadığı gibi, yol akslarının devamlılığı ve yolda arter boyunca aks devamlılığının da sağlanamadığı görülmektedir.

Arter boyunca baktığımızda 8 m lık bir genişlikten 11 m.ye, bıraz sonrada 7 m.ye düşülen yol kesimleri sıklıkla rastlanan bir durumdur.

Bu durumda en krıtık kesit en dar olan noktaya göre alınmak durumunda kalınmakta, dolayısı ile diğer alan trafik akımları için ‘’şişe boynu’’ oluşturmaktadır.

Buda Trafik Mühemdisliği için istenmiyen bir durumdur.Bu nedenle ülkenin hemen hemen tüm kentlerinde rastlanan bu durum, bir çok yerde trafik yoğunluğu, kuyruklanma ve tıkanma ile birlikte zaman ve yakıt kaybı oluşturmaktadır.
Burada en önemli husus arter boyunca en dar noktadaki kapasite göz önune alınmalıdır. Bu şekilde hazırladığımız şerit disiplini projelerinde tum arter boyunca aks devamlılığı sağlanmış, zikzaklar ortadan kaldırılmış ve düzgün lineer bir trafik akımı oluşturulmuş olacaktır.

Antep Merkez

Cevizlibağ

Yol Kesit Planlaması